zenenergyzen-iconZENENERGY ORGANIZATION

 

ZENENERGY ORGANIZATION là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 đã được Cơ Quan IRS tại USA chấp thuận.


MỤC ĐÍCH:

Chia sẻ ánh sáng Trí Tuệ để cùng vượt qua được những khổ đau của cuộc sống ngay trong giờ hiện tại, nhìn thấu thực tướng của vạn sự nên tâm luôn luôn được an bình.

 

NỀN TẢNG:

Tất cả chúng ta có sẵn Trí Tuệ, đều có khả năng giúp mình và giúp người khác giải thoát khỏi khổ đau.

Với Trí Tuệ và Từ Bi là phương thuốc duy nhất giúp chúng ta trở về được với Tâm Thanh Tịnh Xưa Nay của mình, thoát khỏi lưới đời của hận thù, của u mê, của ganh ghét.

Trí Tuệ và Từ Bi còn là một phương tiện duy nhất giúp ta đáng tan những đám mây mù bao phủ đèn tâm. Nhờ vậy, giờ đây ánh sáng của Trí Tuệ đã toả sáng, như ngọc Mani soi tỏ cõi thế gian.


Diana Zen, Founder & CEO
ZenEnergy Organization


About-us.Zenenergy
Trí Tuệ và Từ Bi là nền tảng
để chúng ta có thể hoà nhịp sống
trong cõi thế gian biến hiện.