zenenergyzen-iconZENENERGY ORGANIZATION


 

Ý NGUYỆN

ZenEnergy Organization xin chia sẻ, thắp sáng ngọn đèn Trí tuệ để tất cả, cùng nhau Ngộ được Lý Chân, chuyển ngược thế tục, vào Nhà Không, theo Tự Tánh Niết Bàn Thường Lạc Ngã Tịnh.

Nào tận nào tâm
Nào trần nào Phật
Về nhà mà ở
Phỉ chí thiền gia
Vô dư là ta
Đạo đâu còn thấy
Đốn ngộ đó là
Minh Châu Ma Ni

Diana Zen, Founder & CEO
ZenEnergy Organization

our-vision-Zenenergy
Tất cả chúng ta có sẫn Trí Tuệ 
đều có khả năng giúp mình và giúp người khác
giải thoát khỏi khổ đau.